Mūsų bažnyčioje sakramentai teikiami tik susitarus telefonuKrikšto sakramentas


Pasirinkę mūsų bažnyčią Krikšto sakramentui, užpildykite anketą. Datą ir laiką sutarkime telefonu 680 25115.

Anketą rasite čia (tai MS Word dokumentas). Išsaugoję jį savo kompiuteryje, užpildykite ir atsiųskite anketoje nurodytu el. pašto adresu.

Norintiems savo vaikelius krikštyti mūsų bažnyčioje, kviečiame tiek tėvelius, tiek krikštatėvius atvykti vienai paskaitai. Mokymas vyksta ketvirtą kiekvieno mėnesio šeštadienį po 10.00 val. Šv. Mišių:

2020-09-26Pamokėlės mažiesiems


Gerojo Ganytojo katechezės susitikimai – kiekvieną savaitę, ketvirtadieniais. 3-4 metų vaikai kviečiami 16 val., vyresnieji, 5-6 metų vaikai 18 val. Pradžia rugsėjo 17 d. Daugiau informacijos tel. 674-69380, Kristina.Pirmoji Komunija


Vaikų registracija Pirmajai Komunijai vyksta iki š. m. rugsėjo 20 d., registruojame telefonu. Registracijai reikia užpildyti anketą, kurią galite rasti čia, arba atvykti ir užpildyti ją vietoje. Katechetės Kristinos mob. 674 69380; el.paštas ggk@inbox.lt. (Galima užpildytą anketą atsinešti į pirmą susitikimą).

Pirmasis vaikų, besiruošiančių Pirmajai Komunijai, ir jų tėvelių susirinkimas vyks rugsėjo 20 d. Šv. Mišiose 13.00 val. bažnyčioje. Pamokėlės numatomos kiekvieną sekmadienį prieš ar po 13.00 val. Šv. Mišių.
Sutvritinimo sakrametas


Norintys pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui registruojasi mob. 678 88020, katechetė Renata. Sutvirtinimo sakramentui registruojami paaugliai nuo 15 metų. Registracija vyksta iki rugsėjo 20 d. Dera užpildyti anketą ir atsiųsti anketoje nurodytu el. pašto adresu. Pirmasis susitikimas prasideda rugsėjo 20 d. 10.30 val. Šv. Mišiomis. (Galima užpildytą anketą atsinešti į pirmą susitikimą.)

Arba tel.: 682 60227 br. kun. Sauliui Pauliui Bytautui OFM.


Katechumenatas


Katechumenatas, arba suaugusiųjų asmenų ruošimas įkrikščioninimo sakramentams (Krikštui, Sutvirtinimui, Eucharistijai) pradedamas rugsėjo 20 d. 10.30 val. Šv. Mišiomis. Dalyvavimą derinti su katechete Renata mob.: 678 88020.

Iškilus neaiškumams skambinti tel. 682 60227 br. kun. Sauliui Pauliui Bytautui OFM.Santuokos sakramentas


Santuokos sakramentui datą ir pirmąjį susitikimą suderinkite telefonu 682 60227

Sužadėtinių pasiruošimo santuokai kursams registruojamės: katechete Kristina, mob. 618 21356; el. paštas: rudeninukas@mail.ru

arba tel. 682 60227, br. kun. Saulius Paulius Bytautas OFM.Ligonių patepimo sakramentas


Jeigu pageidaujate, kad kunigas pasimelstų už jūsų ligonį ir suteiktų sakramentus, pakvieskite kunigą paskambinę jam asmeniškai.
Kitiems patarnavimams (pašventinti namus ar palydėti paskutinėje kelionėje), laiką derinkite paskambinę kontaktuose nurodytais telefonais.