Himnas Dvasia, Viešpatie, ateik!

Himnas O Dvasia, Viešpatie, nuženk!

Devyndienis Šventajai Dvasiai

Šventosios Dvasios litanija


Dievo Gailestingumo litanija


Švč. Jėzaus Vardo litanija

Švč. Jėzaus Širdies litanija

Birželinės pamaldos

Pirmieji mėnesio penktadieniai

Švenčiausiojo Kristaus Kraujo litanija


Švč. Mergelės Marijos litanija

Gegužinės pamaldos, giesmė


Šv. Juozapo litanija


Šv. Jono Pauliaus II litanijaVisų Šventųjų litanija